Drodzy Czytelnicy,
od zawsze postrzegam rok akademicki jako nowy rozdział do zapisania: sukcesami, badaniami i wyjazdami naukowymi, wnioskami z warsztatów, sympozjów, seminariów i konferencji, a także zdanymi kolokwiami i egzaminami. Ten etap przed nami, ciągle jednak żyjemy wydarzeniami z czerwca, lipca, sierpnia i września. Spójrzmy na nie, nie tyle z perspektywy wspomnień, co inspiracji do dalszej pracy.

Pierwsze dni czerwca wypełniły przygotowania do sesji egzaminacyjnej, ale i konferencje naukowe. Pracownicy Instytutu Geografii podpowiadali, jak uczyć w reformowanej szkole, socjologowie i filozofowie zainteresowali nas unikalnym wymiarem etyki, a poloniści zaprosili do interdyscyplinarnej refleksji nad obrzędami. Studenci i pracownicy naukowi po raz szósty uczestniczyli w projekcie „Wydział Sztuki w Mieście”, gdzie na ponad trzydziestu wystawach mogliśmy podziwiać malarstwo, fotografię, wzornictwo, rzeźbę, a także instalacje multimedialne, również poza murami uczelni – w galeriach, domach kultury czy miejscach zaadaptowanych na potrzeby festiwalu. Chór Mieszany Educatus dostarczył nam pozytywnych emocji i powodów do dumy, podobnie jak młodzi naukowcy, zdobywając kolejne medale, wyróżnienia i nagrody.

W lipcu, sierpniu i wrześniu tradycyjnie przyszedł czas na odpoczynek i nabranie sił przed nowym rokiem akademickim. Jednym ze sposobów było poświęcenie się swojej pasji, także do nauki i nauczania. Pracownicy Instytutu Filologii Polskiej po raz trzydziesty przygotowali i zrealizowali kursy dla nauczycieli języka polskiego z zagranicy. Część studentów i doktorantów postanowiła wykorzystać wolne dni na poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności, korzystając z wakacyjnej oferty naszej uczelni, a było w czym wybierać. Doktoranci mogli wziąć udział w sympozjum zorganizowanym przez Uniwersytet Pedagogiczny i Wietnamską Akademię Nauk i Technologii w Hanoi w dniach od 16 do 18 lipca 2018 roku. Osoby zainteresowane eurointegracją spotkały się podczas letniej szkoły współorganizowanej z partnerami z Ukrainy. Młodzi ludzie realizowali praktyki, także w murach naszego uniwersytetu, o czym można przeczytać w dziale poświęconym studentom. W tej części znajdą Państwo również artykuł doradców zawodowych z Akademickiego Biura Karier poświęcony zjawisku cyfrowego nomadyzmu. Warto go przeczytać, nie tylko dlatego, by zrozumieć, co kryje się pod tym pojęciem. Uczymy się i rozwijamy kompetencje z wielu powodów, także po to, aby wejść pewnym krokiem na rynek pracy.

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Czasopismo Uniwersytetu Pedagogicznego numer 3–4 2018 (pdf)

 

   Czasopismo Uniwersytetu Pedagogicznego numer 2 2018 (pdf)

 

Czasopismo Uniwersytetu Pedagogicznego numer 1 2018 (pdf)

ISSN 2545-1510