Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej

dr hab. Marek Pieniążek, prof. UP – przewodniczący
dr hab. inż. Iwona Sulima, prof. UP
dr hab. Ewa Młynarczyk, prof. UP
dr Damian Gil
dr Agnieszka Kowalska – sekretarz
mgr inż. Lidia Radwanek
Weronika Ciałowicz – studentka
Jacek Gatlik – doktorant 

 

Powołanie Rady Uczelni

Wykaz dokumentów składanych w ramach zgłoszenia kandydata/kandydatki:

  • Życiorys;
  • Autoreferat;
  • Uzasadnienie kandydatury, przygotowane przez zgłaszających;
  • Oświadczenie Kandydata (zgodnie z § 26 ust.2 pkt 3. Statutu);
  • Pisemna zgoda na kandydowanie;
  • Klauzula informacyjna (RODO);
  • Lista poparcia Senatorów UP (nie dotyczy zgłoszeń dokonywanych przez Rektora).

Autoreferat kandydata powinien zawierać w szczególności informacje o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym oraz osiągnięciach pozazawodowych. Objętość autoreferatu – do 3 stron znormalizowanego tekstu.

Głosowanie w wyborach rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w roku 2020 obsługuje system Głosuj24 Firmy MWC sp. z o.o. z Poznania

Oświadczenie o działaniu systemu Głosuj24

 

Debata wyborcza kandydatów na rektora Uczelni

zgodnie z Kalendarzem wyborczym, 16 czerwca br. (wtorek) odbędzie się debata wyborcza kandydatów na rektora naszej Uczelni. Debata rozpocznie się o godz. 10.00.
Zasady przeprowadzenia debaty wyborczej kandydatów na rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, w wyborach w roku 2020.

 

Zebrania wyborcze

Listy kandydatów w wyborach elektorów do wyborów rektora oraz w wyborach do Senatu Uczelni zamieszczono w intranecie – ostatnia pozycja w menu po lewej stronie – Wybory UP 2020.

 

Kalendarz wyborczy

Kalendarz wyborczy

 

Uchwała Senatu Uczelni – działania wyborcze w warunkach epidemii

Uchwała nr 1/19.05.2020 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie określenia zasad przeprowadzenia czynności wyborczych w wyborach na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w 2020 roku w warunkach epidemii

 

Regulaminy

Regulamin głosowania w sprawie udzielenia rekomendacji kandydatom na dziekana
Regulamin głosowania w sprawie udzielenia rekomendacji kandydatom na stanowisko dyrektora instytutu
Regulamin wyborów do rad instytutów
Regulamin wyborów elektorów do wyborów rektora
Regulamin wyborów do Senatu
Regulamin wyborów rektora
Regulamin głosowania przy powołaniu Przewodniczącego Kolegium Elektorów
Regulamin wyborów do rady dyscypliny

 

Dyżury komisji wyborczych

Dyżury komisji wyborczych dla poszczególnych okręgów wyborczych w dniach 24 lutego – 2 marca 2020 roku

 

Oświadczenia na potrzeby wyborcze

Oświadczenie o wyborze dyscypliny dla udziałów 50/50
Oświadczenie lustracyjne – wybory UP, senator i elektor
Oświadczenie lustracyjne – wybory UP, rektor

Oświadczenia lustracyjne – wybory UP, dotyczą osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku

 

Zgłoszenia kandydatów w wyborach

Zgłoszenie kandydata – elektor do wyborów rektora
Zgłoszenie kandydata – senator
Zgoda na kandydowanie na stanowisko rektora

 

Inne do pobrania

Limity w dyscyplinach – wyjaśnienie
Sposób głosowania w okręgach dziedzinowych